Verificare Incarcare Umplere Casare Stingatoare Bucuresti Ilfov

Verificare - Reincarcare - Reparare -

Pretul pentru verificarea unui stingator incepand de la 30 ron TVA si transport inclus Bucuresti - Ilfov.

Verificarea stingatoarelor:

Verificarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare.

Operaţiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul acestuia, sunt:
🧯Identificarea stingătorului (verificarea informaţiilor de pe etichetă şi marcajele aplicate prin poansonare).
🧯Verificarea integrităţii exterioare a recipientului stingătorului (verificarea existenţei urmelor de coroziune, lovituri, rizuri, zgârieturi, şanţuri).
🧯Verificarea existenţei manometrului şi a indicaţiilor acestuia (se verifică dacă manometrul este fixat pe stingător, dacă acesta lucrează liber şi dacă indică presiunea în limite acceptate).
🧯Verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei (verificarea stării de integritate şi de funcţionare a furtunului/duzei de refulare. existenţa unor deteriorări, crăpături, fisuri, spărturi)
🧯Verificarea stării de încărcare prin cântărire (cântărirea stingătorului, compararea masei obţinută cu masa stingătorului gol la care se adaugă încărcătura nominală).
🧯Etichetarea şi sigilarea stingătorului (completarea etichetei cu informaţii privind prestatorul serviciului de verificare şi data următoarei verificări conform OMAI 135/2023, anexa nr. 2).

Reincarcarea stingatoarelor :

Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un stingător de incendiu este repus în stare de funcţionare în urma descărcării la utilizare, accidentală sau la termen.

Reîncărcarea este însoţită în mod obligatoriu şi de o verificare cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare.
În cazul în care în urma operaţiunilor de reîncărcare se constată existenţa unor defecţiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operaţiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.
Reîncărcarea stingătorului se face numai cu agentul de stingere original cu care a fost încărcat de producător şi cu care a fost certificat.
Operaţiunile ce trebuie efectuate pentru reîncărcarea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul acestuia, sunt:
🧯Operaţiunile descrise la activitatea de verificare se execută în acelaşi timp cu operaţiunile de reîncărcare a stingătoarelor de incendiu.
🧯Depresurizarea stingătorului de incendiu (eliberarea presiunii sau presiunii reziduale).
🧯Demontarea stingătorului de incendiu.
🧯Curăţarea şi verificarea recipientului stingător şi a fitingurilor – dispozitiv de control; ansamblu furtun şi/sau pâlnii şi/sau duze. ansamblu cap dispozitiv de operare (curăţarea prin spălare, sablare, după caz; verificarea în detaliu pentru urme de coroziune, lovituri, rizuri, zgârieturi, şanţuri; filet – formă, dimensiune şi acoperire).
🧯Încărcarea buteliei cu agent propulsor ( încărcarea cu agent propulsor; închiderea buteliei; cântărirea buteliei).
🧯Reîncărcarea cu agent de stingere (introducerea în recipientul stingătorului a agentului de stingere corespunzător fiecărui stingător, conform modelului certificat).
🧯Inlocuirea pulberii (unde este necesar acest lucru, daca stingatorul este in uz de o perioada mai mare sau egala cu 3-5 ani).
🧯Reasamblarea stingătorului (refacerea montajului şi presurizarea stingătorului).
🧯Etichetarea şi sigilarea stingătorului (completarea etichetei cu informaţii privind prestatorul serviciului de reîncărcare şi data următoarei verificări conform OMAI 135/2023)

Repararea stingatoarelor :

Repararea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui stingător la care au fost constatate defecţiuni, pentru repunerea acestuia în stare de funcţionare.

Repararea are rolul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare.
Repararea se realizează doar prin înlocuirea fitingurilor cu altele noi. Nu face obiectul reparării recipientul stingătorului. Repararea se realizează utilizând numai piese de schimb originale sau acceptate de producător ca fiind conforme cu cele înlocuite.
Operaţiunile realizate pentru repararea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul acestuia, sunt:
🧯Operaţiunile descrise la activităţile de verificare şi reîncărcare se execută în acelaşi timp cu operaţiunile de reparare a stingătoarelor de incendiu.
🧯Identificarea defectelor ce trebuie înlăturate (desfacerea fitingurilor de pe recipientul stingătorului, îndepărtarea celor deteriorate şi înlocuirea cu altele noi; recipientul stingătorului nu face obiectul reparării).
🧯Verificarea la presiune a recipientului stingătorului, a supapei şi a ansamblului furtun (dacă există dispozitiv de oprire a descărcării) (înlocuirea supapei şi a ansamblului furtun dacă sunt defecte; recipientul nemarcat nu se verifică, ci se casează).
🧯Asigurarea de piese conforme modelului certificat.
🧯Înlocuirea pieselor defecte.
🧯Reîncărcarea cu agent de stingere (conform modelului certificat).
🧯Reasamblarea stingătorului (refacerea montajului şi presurizarea stingătorului).
🧯Etichetarea şi sigilarea stingătorului conform OMAI 135/2023.
🧯Inlocuirea pulberii (daca stingatorul este in uz de o perioada mai mare sau egala cu 3-5 ani).
🧯Stingatoarele care nu mai prezinta siguranta in exploatare vor fi propuse pentru a fi casate, fiind insotite de Proces Verbal de constatare de casare.

Casare stingatoare :

Scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii - ISCIR.
Scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii conform PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT C 5-2003.

Se vor scoate obligatoriu din uz şi vor fi casate (distruse) buteliile care nu mai respectă cerinţele de securitate stabilite de prevederile prezentei prescripţii tehnice .
Scoaterea din uz a recipientelor butelii, în vederea casării, se va face pe baza proceselor-verbale încheiate de către comisii instituite în conformitate cu dispoziţiile legale.
Agenţii economici sunt obligaţi să scoată din uz recipientele butelii, în urma procesului-verbal încheiat de comisie, poansonând pe partea cilindrică „CASAT”.
Înainte de distrugere se vor demonta robinetele şi se va asigura golirea completă a recipientelor mobile.
Distrugerea recipientelor butelii se va face prin tăiere, în conformitate cu procedurile de lucru, în prezenţa RSL al unităţii autorizate ISCIR-INSPECT IT, astfel încât să nu mai fie posibilă utilizarea acestora.
Procesul-verbal întocmit va conţine seriile recipientelor butelii distruse. Copiile proceselor-verbale ale comisiei vor fi transmise la ISCIR-INSPECT IT.

Scoaterea din uz şi casarea stingatoarelor- IGSU
ORDIN Nr. 135/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.
*SECȚIUNEA a 5-a Scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu Art. 19. — Durata de viață a stingătoarelor de incendiu este de 20 de ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului, dacă producătorul nu dispune o perioadă mai scurtă, cu respectarea dispozițiilor pct. 3.1 din Prescripția tehnică PT C 5— 2003, ediția 1, „Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 306/2003, cu modificările ulterioare. Art. 20. — Următoarele stingătoare de incendiu nu se admit la utilizare și se casează:
a) de tip „soda acid”;
b) cu spumă chimică;
c) cu clorobromometan sau tetraclorură de carbon;
d) care funcționează prin răsturnare;
e) cu recipient din cupru sau alamă îmbinate prin sudură moale/lipire sau nituire;
f) cu recipient din oțel îmbinate prin nituire;
g) pentru care nu se mai găsesc piese de schimb sau agenți de stingere cu care au fost certificate;
h) portabile și mobile considerate atipice față de standardele aplicabile;
i) la care nu se poate identifica agentul de stingere cu care au fost încărcate de către producător și certificate;
j) al căror recipient nu respectă prevederile Prescripției tehnice PT C 5—2003, aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 306/2003, cu modificările ulterioare;
k) care nu au fost puse la dispoziție în mod legal pe piață.*
ART. 27
(1) Stingătoarele de incendiu de unică folosință, altele decât cele cu agent curat, trebuie descărcate și scoase din uz în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.
(2) Stingătoarele de incendiu de unică folosință cu agent curat trebuie scoase din uz și trimise către un centru de reciclare pentru recuperarea agentului curat în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.

Legislatia in vigoare aplicabila

🧯Legea 307/2006 – Privind apararea impotriva incendiilor, cu completarile si modificarile ulterioare.
🧯OMAI 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
🧯Ordinul 87/06.04.2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.
🧯OUG 195/2005 – privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.
🧯Legea 211/2011 – privind regimul deseurilor.
🧯Legea 104/2011 – privind calitatea aerului.
🧯Legea 64/2008 – privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor ce intra sub incidenta ISCIR.
🧯OMAI 262/02.12.2010 – privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri.
🧯OMAI 187/2010 – pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii pentru comert.
🧯OMAI 166/27.07.2010 – pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente.
🧯OMAI 211/23.09.2010 – pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii.
🧯OMAI 88/2012 - privind aprobarea metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor.
🧯Presciptii Tehnice ISCIR - PT C5-2003.
🧯OMAI 135/2023 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din
uz a stingătoarelor de incendiu.

Despre Noi

  • Societatea noastra detine autorizatii I.S.U. si I.S.C.I.R. pentru verificarea si repararea stingatoarelor

Zone Deservite

  • Bucuresti
  • Ilfov